KAN ANTIBIOTIKA HINDRE MEG I Å FÅ AUDITERING?

Nei. Antibiotika virker annerledes enn narkotika og medisin. En preclear som tar antibiotika som han har fått ordinert av en lege, skal fortelle det til Kirkens leder av auditering, men det vil ikke hindre ham i å motta auditering. Mange mennesker har uttalt at antibiotika virker hurtigere og mer effektivt når de samtidig mottar auditering.