HVILKEN FORSKJELL ER DET PÅ AUDITERINGS- OG TRENINGSRUTENE I SCIENTOLOGY?

Det som best forklarer forskjellen på auditering og trening, er Klassifiserings-, graderings- og bevissthetskartet (også kjent som Gradkartet).

På den høyre siden av kartet er det forskjellige trinn av «grader» som man beveger seg igjennom, etter hvert som man deltar i auditering. Hver beskrevet grad eller trinn har en kolonne for «evne oppnådd», som beskriver det økte nivået av åndelig bevissthet og evne som rehabiliteres for hvert trinn. Alt blir oppnådd på en gradient (en gradvis fremgangsmåte som gjøres trinn for trinn). På denne måten kan man relativt lett oppnå tilstander av væren som tilsynelatende er «for høyt over en» til å bli oppnådd.

Den venstre siden av kartet beskriver de gradvise trinnene av trening hvor man oppnår den nødvendige kunnskapen og evnene til å auditere en annen på hvert enkelt nivå. Hvert trinn innen trening inneholder en beskrivelse av det spesifikke emnet for det nivået. I treningen sin lærer man om livets mange fasetter (de åtte dynamikkene) med henblikk på å hjelpe andre.

Disse to forskjellige rutene er parallelle. Det er best å følge begge ruter.

Kartet er en veiviser for en person fra det øyeblikket han trer inn i Scientology for første gang, og det viser den grunnleggende rekkefølgen han skal følge med auditeringen og treningen sin.