HVORFOR ER MAN NØDT TIL Å VENTE I 6 UKER MED Å TA DEL I AUDITERING HVIS MAN REGELMESSIG HAR BRUKT STOFF ELLER MEDIKAMENTER?

Forskning har vist at det tar minst 6 uker før virkningen av stoff eller medikamenter har blitt borte. Kort sagt, auditering er ikke så effektiv når personen har stoff eller medikamenter i systemet, fordi en slik person er mindre oppmerksom og kan til og med bli gjort dum, tanketom, glemsom, uansvarlig eller miste kontakten med virkeligheten.