MÅ MAN TRO PÅ SCIENTOLOGY?

Nei. Man er ikke forventet å «tro» på Scientology. Det forventes kun at man studerer og anvender Scientologys religiøse prinsipper og praksiser, for så å se for seg selv om Scientology virker. For å sitere L. Ron Hubbard

«Alt som ikke er sant for deg i Scientology, når du studerer det nøye, er ikke sant.»