HVA ER Å BRYTE FORBINDELSEN?

En scientolog kan ha problemer med å gjøre fremskritt i auditeringen eller treningen sin hvis han eller hun har forbindelse med en undertrykkende person, eller en som er fiendtlig innstilt overfor Scientology eller dens lære. Alle åndelige fremskritt oppnådd i Scientology kan godt bli tapt fordi man konstant invalideres av en antagonistisk person, som ikke ønsker annet enn å skade personen. For å løse denne situasjonen, håndterer han enten den andre personens antagonisme, eller som en siste utvei, når alle forsøk på å håndtere har slått feil, bryter han forbindelsen med personen.

Som definert av L. Ron Hubbard:

Uttrykket håndtere betyr vanligvis å rydde opp i en situasjon med en annen person ved å anvende kommunikasjonsteknologien.

«Uttrykket bryte forbindelsen er definert som en selvdeterminert avgjørelse en person har tatt, om at han ikke skal være forbundet med en annen. Det er en kutting av en kommunikasjonslinje.

Det grunnleggende prinsippet med å 'håndtere eller bryte forbindelsen' eksisterer i enhver gruppe, og vår er ikke annerledes.

Det er nesten som å prøve å håndtere en forbryter. Hvis han ikke vil håndtere det, tyr samfunnet til den eneste andre løsningen: Det 'bryter' forbryterens forbindelse med samfunnet. De fjerner med andre ord fyren fra samfunnet og setter ham i fengsel fordi han ikke vil håndtere problemet sitt, eller på annen måte slutte å begå kriminelle handlinger mot andre.»

Man utøver ganske enkelt sin rett til å kommunisere eller ikke kommunisere med en bestemt person. Dette er en av Menneskets mest fundamentale rettigheter. For som Hubbard påpekte:

«Hvis man har retten til å kommunisere, så må man også ha retten til ikke å motta kommunikasjon fra en annen. Det er denne sistnevnte naturlige følgen av retten til å kommunisere som gir oss vår rett til privatliv.»

Det finnes ingen policy i Scientology som påbyr Kirkens medlemmer å bryte forbindelsen med noen, ikke minst familie og venner, som simpelthen har forskjellige trosretninger. Tvert imot, den moralske kodeksen for Scientology påbyr at scientologer respekterer andres religiøse overbevisning. Kirken oppmuntrer til utmerkede familieforhold, scientologer eller ei, og familieforhold blir rutinemessig forbedret med Scientology fordi scientologen lærer å øke kommunikasjonen og løse ethvert problem som måtte ha eksistert tidligere.