HVILKET UTBYTTE KAN MAN FÅ AV SCIENTOLOGY?

Scientology løser menneskets problemer ved å gjøre noe med de åndelige kvalene som holder disse vanskelighetene på plass. Etter vært som disse hindringene begynner å falle bort, gjenvinner man evnen til å kommunisere, hvilket igjen øker ens evne til å ha mer meningsfylte personlige forhold. Man blir også fri fra uforklarlig frykt og stress, noe som igjen lar en få nyte livet. Og enda viktigere, en scientolog får en åndelig forståelse av seg selv, oppdager sitt sanne potensiale, og gjenvinner sikkerheten om sin egen udødelighet som et åndelig vesen.