TRENGER EN VIRKELIG SCIENTOLOGY FOR Å GJØRE DET BRA I LIVET?

Det er et spørsmål en må svare på selv. En scientologs synspunkt er at selv om noen mennesker gjør det ganske bra uten Scientology, kan de alltid gjøre det bedre og utvikle potensialene sine enda lenger. Faktisk, praksisen av Scientology inkluderer veldig mye å hjelpe andre mennesker å bli mer kyndige, og man finner som regel at de som gjør det beste i livet, er de som først tok i mot Scientology.