FINNES DET NOEN SPESIELLE REGLER ANGÅENDE MAT ELLER REGLER OM RØYKING ELLER INNTAK AV ALKOHOL I SCIENTOLOGY?

Nei, det eksisterer overhodet ingen regler vedrørende mat og ingen generelle forbud mot røyking eller drikking. Imidlertid har Scientology en obligatorisk regel som forbyr inntak av alkohol 24 timer før auditering eller trening. Alkoholens virkninger ville gjøre det umulig å få utbytte fra disse religiøse tjenestene.

Røyking er forbudt i kursrommet og i auditeringssessioner, siden det ville distrahere en selv og andre.