ARBEIDER SCIENTOLOGY AKTIVT PÅ Å FÅ
NYE MEDLEMMER?

Ja. Scientologer gjør prinsippene og teknologien i Scientology generelt tilgjengelig for andre, fordi de ønsker at andre skal få det samme utbyttet som de selv har fått. Det er kirkens ønske at flere mennesker lærer Hubbards verker å kjenne og anvender dem, og den arbeider veldig aktivt og energisk på dette.