HVA BETYR Å «CLEARE PLANETEN»?

Det vil si at scientologer vil bli kvitt sinnsykdom, krig og kriminalitet på jorden, og i stedet skape en fornuftig og fredelig sivilisasjon. For å greie dette må de hjelpe den enkelte med å bli fri fra sin egen individuelle aberrasjon og irrasjonalitet, samt gjenvinne bevisstheten om at han grunnleggende sett er god.