HVILKEN MORALKODEKS LEVER SCIENTOLOGER ETTER?

Det er fire hovedkodekser som scientologer benytter i livet. En er Auditørens kodeks, som gir grunnleggende regler auditøren må følge for å sikre utmerkede auditeringsresultater. En annen er En scientologs kodeks, retningslinjer som scientologer sier seg enige i for å kunne nå målene i Scientology. Det finnes en etisk kodeks, kalt Æreskodeksen, som scientologer følger i sine daglige aktiviteter. L. Ron Hubbard skrev videre en moralkodeks som heter Veien til lykke, som tjener som en veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft. Denne kodeksen blir fulgt av både scientologer og ikke-scientologer, og millioner av eksemplarer har blitt distribuert i samfunn verden over.